Het volksconcert 2013 was i.s.m. Toneelkring Labyrint uit Elewijt.

Opzet was om het samenwerken met de plaatselijke verenigingen te stimuleren, al is de combinatie van een toneelkring en een harmonie niet meteen een voor de hand liggend iets. Dialogen en musiceren passen nu niet onmiddellijk bij elkaar. Daarom werd er naar een werk gezocht waarin dit wel kon, en gevonden in de filmproductie Brassed Off van Mark Herman. Deze film werd bewerkt voor toneel en was meteen het ideale scenario om gezamenlijk een optreden te verzorgen in onze regio. Omdat ons harmonieorkest meer dan 60 muzikanten telt en er rondom hen een podium diende te worden opgebouwd, werd uitgeweken naar een grotere locatie dan gewoonlijk, met name het Ontmoetingscentrum te Hofstade. Er werden twee avondvoorstellingen geprogrammeerd, die echter reeds vlug uitverkocht waren en men besloot om ook op de try-out de voorstellingen publiek te laten bijwonen. De grote opkomst en de vele toffe reacties getuigen van een geslaagde uitvoering van acteurs en muzikanten.

Deze uitvoering werd ook gefilmd, te bekijken via deze pagina, en is verkrijgbaar op DVD, alsook de muziek op CD. Meer informatie omtrent deze opnamen vindt u op deze pagina. Tijdens de uitvoering werden ook foto's genomen, welke u kan bekijken via deze link of onder deze pagina van het menu in de linker kolom. Veel kijk- en luisterplezier !