We schrijven 1964 en onze harmonie viert haar 150-jarig bestaan. Het werd een onvergetelijk feestjaar dat verschillende van onze huidige muzikanten en leden zich ongetwijfeld nog goed herinneren.

De start werd gegeven op 15 september 1962 met de oprichting van een feestcomité o.l.v. Bert Vanhorenbeeck. Bert, als geboren organisator, heeft in de loop der jaren bewezen een man te zijn die van vele markten thuis was. Denken we maar aan de feesten t.g.v. het 175-jarig bestaan in het Rubenskasteel, want dat ligt bij de meesten onder u nog vers in het geheugen. Om terug te komen op de startvergadering van 1962, brengen we even de namen in herinnering van diegenen die er toen deel van uitmaakten: Karel Bautmans sr. - René De Weerdt - Louis Geerens - Frans Van Nerom - Jan Verschueren - François Bautmans - Jean Buelens (onze huidige tapper van dienst) - Karel Coosemans en Bert Vanhorenbeeck.

Het toenmalig bestuur was samengesteld uit: Karel Vanden Wijngaerd, voorzitter - Frans Van Haesendonck - Bert Lauwers - Guillaume Cools - Louis Jacobs - Jean Merckx - Bob Minnebier - Louis Patry - Miel Vanden Mosselaer - Karel Bautmans jr. (toenmalig en huidig secretaris).

De samenwerking tussen bestuur en feestcomité verliep optimaal en resulteerde in een hele reeks organisaties die we graag even op een rijtje zetten. Als aanloop naar het jubeljaar werd op 21 sept. 1963 een dansavond ingericht met het orkest van Marcel Sterckx en als gastvedette Tony Corsari. De eerste dag van het Teerfeest, op zaterdag 25 januari 1964, werd in een mooi kleedje gestoken met prachtig gedrukte menukaarten op glanzend papier. Op zondag 7 juni werd het startschot gegeven van de eerste autorally, met als grote drijvende kracht achter deze rally en achter nog zovele anderen die zouden volgen: Frans Van Nerom. Bij deze eerste rally toch even de volgende anekdote aanhalen: Vraag 3 luidde: „Welk is de naam van het standbeeld dat rechtover de basiliek staat in Tongeren ? (kan al rijdende ingevuld worden)”. De inzittenden van één auto vonden er niet beter op dan tot in Tongeren te rijden om dat te gaan opzoeken, met het gevolg dat ze 's avonds, wanneer ze terug in Elewijt arriveerden tijdens de prijsuitreiking, juist geteld 3 vragen van de 21 hadden opgelost! De prijsuitreiking zelf was ingelast in een Variété-avond met het Gents gezelschap van Bert Joris en zanger Rik Piers (inkom 25 bef !). Misschien ook even vermelden dat de totale afstand van de rally 90 km bedroeg; de inschrijving 100 bef kostte en er een prijzenpot was van 10.000 bef.

Het grootste gebeuren van het feestjaar was natuurlijk het Internationaal Muziekfestival voor Harmonie- en Fanfarekorpsen, hetwelk plaats vond op het terrein van F.C. Elewijt (einde van de kastanjedreef) op zaterdagen 4 en 11 juli en zondagen 5, 12 en 19 juli. Het festival was begiftigd met 100.000 bef. aan premiën en vergoedingen en mocht zich verheugen in de deelname van o.m. twee van de beste korpsen uit Nederland; de harmonie van de Mijn van Waterschei en de fanfare Ste Cecilia uit Londerzeel, die een jubelconcert uitvoerde, aangeboden door Fedekam-Brabant. De heer Ir. De Moor, toenmalig voorzitter van Fedekam-Vlaanderen, is zelfs mee komen vergaderen in Elewijt, en maakte ook deel uit van hetBeschermcomité, samen met de heren Verrydt, De Gent, H. Fabes en Van Horebeke, leden van het dagelijks bestuur van Fedekam, en verder nog Renaat van Elslande, Minister van Cultuur, Corneel Verbaanderd, volksvertegenwoordiger, E.H. Iven en Ghijsbrechts, pastoor en onderpastoor, Lt. Gen. Baron Terlinden, Constant Vanden Wijngaerd, burgemeester, Dr. Louckx, Antoine Leunen, notaris te Vilvoorde, en P. Maison, eigenaar van het Rubenskasteel.

Het festival werd een onvergetelijk gebeuren, ondanks enkele tegenslagen zoals een onweer dat enkele tenten op het feestterrein neerhaalde, maar die dankzij de enorme inzet van velen weer tijdig konden rechtgezet worden. Het was een jaar van hard labeur en nemen van risico's want bij de aanvang van de feesten zat onze kas op de bodem en dankzij het welslagen van het feestjaar kon een nieuwe start genomen worden.

Nadat Bert Vanhorenbeeck, halverwege de jaren 90 stopte als voorzitter van het feestcomité viel de werking een beetje stil, maar nu is er een nieuwe start genomen met Dirk en Bruno aan het roer en dat is een goed teken in het vooruitzicht van de viering van het 190-jarig bestaan in 2004.

dorpstraat-elewijt